Om oss

AntiCorruptionHotLine.com

Vi lever i en tid då korruption och kriminell aktivitet kan allvarligt störa både individuella liv och samhällen i stort. Vår mission är att skapa ett effektivt och pålitligt medel för att motverka dessa negativa fenomen.

Målet med AntiCorruptionHotLine.com är att skydda medborgarna och främja en kultur av ansvar och transparens i både den offentliga och den privata sektorn. Vi vill förstärka tilliten till institutionerna genom att erbjuda ett verktyg för säkert och anonymt rapportering av korrupta och kriminella handlingar.

Vi strävar också efter att inspirera till förändring genom att visa att det är möjligt att avslöja och straffa korruption. Vi tror att alla har rätt till rättvis och likvärdig tillgång till grundläggande tjänster och möjligheter, och vi är här för att göra allt vi kan för att göra denna ideal till verklighet.

Rapportera brottslig aktivitet

Hur fungerar vi?

Vi följer fyra huvudsakliga värderingar som hjälper oss i vår kamp mot korruption och kriminalitet.

1

Anonym inlämning

Vår plattform är designad för att möjliggöra fullständig anonymitet. Din identitet kommer att skyddas i varje steg.

2

Utredning

Efter att ha mottagit en rapport inleder vi en grundlig undersökning. Vi samarbetar med behöriga institutioner där det är nödvändigt, men behåller vår oberoende.

3

Nästa steg

När vi har tillräckligt med information tar vi de nödvändiga stegen för att bekämpa korrupt beteende.

4

Transparent återkoppling

Om möjligt och lämpligt kommer vi att ge dig uppdateringar om statusen för din rapport och de steg som vidtagits.