Stöd oss

Hur kan du bidra?

Tack vare era aktiva steg och bevis kan vi identifiera och undersöka korrupta och kriminella aktiviteter. Er rapport är nyckeln till att initiera någon form av utredning och är det första och viktigaste steget i vår kamp mot korruption.

Er finansiella support är mycket värdefull för oss. Eftersom vi finansieras helt genom frivilliga bidrag är varje, vare sig litet eller stort, bidrag mycket betydelsefullt. Finansiella bidrag gör att vi kan behålla vår oberoende och effektivitet i bekämpningen av korruption och kriminalitet.

Dessutom är spridning av medvetenhet om våra tjänster en ovärderlig tillgång. Ju fler som känner till vårt uppdrag, desto fler kan stödja oss i vårt arbete. Ditt arbete med att sprida ordet om vårt uppdrag är lika värdefullt som finansiellt stöd och är avgörande för att bekämpa korruption och skapa en rättvisare värld.