Podpořte nás

Jak můžete přispět?

Díky vaším aktivním krokům a důkazům jsme schopni identifikovat a vyšetřit korupční a kriminální aktivity. Váš podnět je klíčový pro zahájení jakékoliv formy vyšetření a je prvním a nejdůležitějším krokem v našem boji proti korupci.

Vaše finanční podpora je pro nás nesmírně cenná. Jelikož jsme financováni výhradně dobrovolnými příspěvky, každý, ať už malý nebo velký, příspěvek má velký význam. Finanční příspěvky nám umožňují udržet naši nezávislost a efektivitu v potírání korupčních a kriminálních činů.

Navíc, šíření povědomí o našich službách je neocenitelným přínosem. Čím více lidí ví o našem poslání, tím více nás mohou podpořit v našem úsilí. Vaše úsilí šířit slovo o našem poslání je stejně hodnotné jako finanční podpora a je klíčové pro boj proti korupci a vytváření spravedlivějšího světa.