O nás

AntiCorruptionHotLine.com

Žijeme v době, kdy korupce a kriminální aktivity mohou závažně narušit jak individuální životy, tak celé společnosti. Naším posláním je vytvořit efektivní a spolehlivý prostředek, jak těmto negativním jevům čelit.

Cílem AntiCorruptionHotLine.com je chránit občany a podporovat kulturu odpovědnosti a transparentnosti ve veřejném i soukromém sektoru. Chceme posílit důvěru v instituce tím, že poskytneme nástroj pro bezpečné a anonymní nahlášení korupčních a kriminálních činů.

Zároveň se snažíme inspirovat změnu tím, že ukazujeme, že korupci je možné odhalit a potrestat. Věříme, že každý má právo na spravedlivý a rovný přístup k základním službám a možnostem, a jsme tu, abychom udělali vše, co je v našich silách, aby se tento ideál stal realitou.

Nahlásit trestnou činnost

Jak fungujeme?

Držíme se čtyř hlavních hodnot., které nám pomáhají v našem úsilí bojovat proti korupci a kriminalitě.

1

Anonymní podání

Naše platforma je navržena tak, aby umožňovala naprostou anonymitu. Vaše identita bude chráněna na každém kroku.

2

Vyšetření

Po obdržení podnětu zahajujeme důkladné vyšetření. Spolupracujeme s pravomocnými institucemi, kde je to nezbytné, ale udržujeme naši nezávislost.

3

Následné kroky

Jakmile máme dostatečné informace, podnikáme potřebné kroky pro potlačení korupčního jednání.

4

Transparentní zpětná vazba

Pokud je to možné a přiměřené, poskytneme vám aktualizace o stavu vašeho podnětu a následných krocích, které byly podniknuty.