Om oss

AntiCorruptionHotLine.com

Vi lever i en tid der korrupsjon og kriminelle aktiviteter kan alvorlig forstyrre både individuelle liv og samfunn som helhet. Vårt oppdrag er å skape et effektivt og pålitelig verktøy for å bekjempe disse negative fenomenene.

Målet med AntiCorruptionHotLine.com er å beskytte borgere og fremme en kultur av ansvar og transparens i både offentlig og privat sektor. Vi ønsker å styrke tilliten til institusjoner ved å tilby et verktøy for trygg og anonym rapportering av korrupsjon og kriminelle handlinger.

Vi prøver også å inspirere til endring ved å vise at det er mulig å oppdage og straffe korrupsjon. Vi tror at alle har rett til en rettferdig og lik tilgang til grunnleggende tjenester og muligheter, og vi er her for å gjøre alt i vår makt for å gjøre denne ideen til virkelighet.

Rapporter kriminell aktivitet

Hvordan fungerer vi?

Vi følger fire kjerneverdier som hjelper oss i vår innsats for å bekjempe korrupsjon og kriminalitet.

1

Anonym innsending

Plattformen vår er designet for å tillate fullstendig anonymitet. Din identitet vil bli beskyttet på hvert trinn.

2

Undersøkelse

Etter å ha mottatt en rapport, starter vi en grundig undersøkelse. Vi samarbeider med kompetente institusjoner der det er nødvendig, men opprettholder vår uavhengighet.

3

Påfølgende trinn

Når vi har tilstrekkelig informasjon, tar vi de nødvendige skrittene for å undertrykke korrupt atferd.

4

Transparent tilbakemelding

Hvor det er mulig og hensiktsmessig, vil vi gi deg oppdateringer om status for din rapport og de påfølgende trinnene som er tatt.