Zpravodajství - Česká republika

Nejnovější informace v boji proti korupci ve státě: Česká republika

Trump čelí pokutě 350 milionů dolarů a zákazu podnikání v New Yorku, ztrácí významnou část svého majetku

Donald Trump, jehož majetek se odhaduje na 2,4 miliardy dolarů, byl potrestán pokutou 350 milionů dolarů a tříletým zákazem podnikání v New Yorku. Tento rozsudek představuje značnou finanční ztrátu pro bývalého prezidenta, což může mít dalekosáhlé důsledky pro jeho podnikatelské impérium a politické aspirace.