About the Anti-Corruption Hotline

สายด่วนป้องกันการฉ้อโกงของประเทศไทย

วาปปฏิวัติในการต่อสู้กับการฉ้อโกงและอาชญากรรม!

สายด่วนป้องกันการฉ้อโกงของประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่สายด่วนธรรมดา มันเป็นผู้พิทักษ์ธรรมศาสตร์ส่วนตัวของคุณ, เครื่องมือที่พัฒนามาอย่างทันสมัยที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรามองการต่อสู้กับการฉ้อโกงและอาชญากรรม


ทำไมเราถึงเป็นอันดับหนึ่ง?
ระบบของเรารับประกันความเป็นส่วนตัวและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เราไม่มีทางปล่อยให้มีการล่าช้า - การแจ้งของคุณคือความสำคัญของเรา

ร่วมมือกับเราและพบกับวีรชนของวันนี้!
อย่าได้ดูถูกพลังของการทำงานร่วมกัน สายด่วนของเรามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสื่อ, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย เราทำงานร่วมกับคนที่สามารถและต้องการเปลี่ยนแปลงโลก

ไม่ใช่เพียงแค่การฉ้อโกง – เราจะเปิดเผยอาชญากรรมแห่งแต่ละประเภท
จากการฉ้อโกงเล็กๆ ถึงคดีการฉ้อโกงใหญ่ – ถ้าเป็นอาชญากรรม เราจะอยู่ที่นี่เพื่อคุ้มครอง

สายด่วนป้องกันการฉ้อโกงของประเทศไทย คือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับคุณในการรายงานการฉ้อโกงและอาชญากรรมอื่นๆ ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัว มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการต่อสายง่ายและใช้งานง่ายที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างประชาชน, สื่อ, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานรัฐที่ดำเนินคดีอาญา

เราสร้างอนาคตที่ปลอดภัยด้วยกัน:
การมีส่วนร่วมของคุณสามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือกับเราในภารกิจของเราในการสร้างสังคมที่โปร่งใสและปลอดภัย