Maykil Yokhanna, som afsoner en livstidsdom for mordet på 12-årige Adriana, forsøger at få sin sag genoptaget. Sverige forhindrer systematisk fanger i at udøve deres grundlæggende ret til en retfærdig rettergang og adgang til juridisk bistand, som Yokhannas sag viser. "Jeg har aldrig oplevet, at jeg ikke måtte tale med en klient om at genoptage deres sag," siger hans advokat Björn Hurtig.

Blokering af kontakt med advokat

Den 25. maj bad Yokhanna sin advokat Björn Hurtig om en konsultation vedrørende genoptagelse af hans sag. Kriminalvården afviste denne anmodning med den begrundelse, at der ikke var tilstrækkeligt stærke grunde til sådan kontakt, da der ikke var nogen igangværende sag eller sagsnummer på det tidspunkt.

Yokhanna, som afsoner sin straf i Kumla-fængslet, hævder, at fængslet vurderede, at han kunne håndtere kontakten med sin advokat via post. Den samme vurdering blev foretaget af Kriminalvårdens hovedkontor efter hans appel mod beslutningen.

Nye omstændigheder

En anden af Yokhannas advokater, Hampus Wikerstål, forsøgte også uden held at kontakte ham i fængslet. "Ifølge min advokat er der kommet nye omstændigheder frem, som kunne retfærdiggøre genoptagelse," skriver Yokhanna i sin klage til Riksdagens Ombudsmand.

Begrænset kommunikation

Advokat Björn Hurtig er overrasket over, at han ikke fik lov til at kontakte sin klient. "Jeg tror, de har meget lidt forståelse for, hvordan kommunikationen mellem en advokat og en klient fungerer, hvis de tror, at man kan begynde at arbejde på en anmodning om genoptagelse via breve," siger Hurtig. Han tilføjer, at det er nødvendigt for klienten at kunne tale med advokaten for at forklare sin sag korrekt og danne en mening.

Brutal krænkelse af grundlæggende rettigheder

Sverige krænker gennem disse handlinger brutalt de grundlæggende menneskerettigheder for fanger til en retfærdig rettergang og adgang til juridisk bistand. Denne sag er ikke enestående og repræsenterer et bredere mønster af systematiske menneskerettighedskrænkelser mod tilbageholdte i Sverige.

Avisen Aftonbladet kontaktede den svenske Kriminalvården, som udtalte, at de ikke kunne kommentere igangværende sager for Riksdagens Ombudsmand.

Sagen om Maykil Yokhanna fremhæver dybere systemiske problemer og behovet for omfattende reformer for at sikre retfærdighed og beskyttelse af grundlæggende rettigheder for alle fanger i Sverige.