V poslední době se rozhořela debata ohledně toho, jak vládní orgány využívají sociální média. Zjištění naznačují, že několik ministerstev výrazně investovalo do placené propagace na platformách jako Facebook a Instagram, přičemž cílem nebyla reklama na produkty nebo služby, ale spíše na podporu politických agend spojených s jejich činností. Výdaje na tyto aktivity dosahují statisíců korun, což vyvolává otázky ohledně správnosti a účelnosti takového využití státních financí.


Specificky, ministerstvo životního prostředí si pro letošní rok vyčlenilo na sociální média rozpočet ve výši 100 tisíc korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí reportovalo výdaje ve výši 325 tisíc korun za minulý rok a plánuje podobnou sumu i pro letošek. Tato čísla vyplývají z vyjádření ministerstev na dotazy mediálního domu iDNES.cz, který se zajímal o rozsah a účel jejich investic do sociálních sítí.


Tato situace vzbuzuje polemiky, zvláště když právní experti naznačují, že takové využívání veřejných financí na propagaci specifických politických názorů může být v rozporu s ústavními zásadami. Denisa Hejlová z Katedry marketingové komunikace a Public relations na Karlově Univerzitě však zdůrazňuje, že sociální média jsou dnes neodmyslitelnou součástí komunikační strategie každé organizace a že investice do placené propagace jsou srovnatelné s jinými formami reklamy, jako jsou televizní spoty nebo venkovní reklama.


Přesto se zdá, že klíčovou otázkou zůstává, zda je takováto forma využití státních prostředků efektivní a etická, zejména když se jedná o šíření politických názorů. Kritici argumentují, že by vládní komunikace měla být transparentní a zaměřená na objektivní informování občanů, nikoli na propagaci politických agend.


Jakub Augusta, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí, obhajuje využití sociálních sítí jako klíčového nástroje pro informování veřejnosti o důležitých tématem. Uvádí, že placená propagace umožňuje cílit příspěvky na specifické skupiny lidí, což zvyšuje efektivitu komunikace. Nicméně, tato praxe zůstává předmětem diskuse, jak mezi odborníky, tak v širší veřejnosti, která se ptá, jestli jsou jejich peníze vynakládány správně.