Od 1. září Protikorupční Linka.cz spouští revoluční automatizovaný systém pro hromadné žaloby, navržený tak, aby odolal útokům zkorumpovaných novinářů, politiků a úředníků. Tento pokročilý nástroj, vyvinutý ve spolupráci s nezávislou agenturou, umožní rychlé a efektivní podávání trestních oznámení na rozsáhlá podezření z trestných činů. Cílem tohoto systému je posílit boj proti korupci a zajistit, aby byli všichni pachatelé spravedlivě stíháni, bez ohledu na jejich postavení, vliv nebo majetek.

Navíc Protikorupční Linka.cz připravuje spuštění vlastního zpravodajského portálu a tištěných novin zaměřených na protikorupční tématiku. Tyto nové mediální platformy budou poskytovat detailní investigativní reportáže, které odhalí korupční praktiky a informují veřejnost o aktuálních případech a právních postupech.

Výhody systému:

  • Efektivita a rychlost: Umožňuje rychlé a efektivní podávání trestních oznámení.
  • Široký dosah: Systém zvládne hromadné žaloby, což zvyšuje šanci na odhalení a potrestání rozsáhlých korupčních sítí.
  • Odolnost vůči útokům: Systém je koncipován tak, aby odolal útokům zkorumpovaných novinářů, politiků a úředníků, čímž zajišťuje spravedlivé a nezávislé stíhání.
  • Informovanost veřejnosti: Nové zpravodajské platformy přinášejí aktuální informace o korupčních kauzách a postupech, jak proti nim bojovat.
  • Rovnost před zákonem: Systém zajišťuje, že všichni občané budou stavěni na stejnou úroveň, bez ohledu na jejich postavení, vliv nebo majetkové poměry.
Prospěšnost pro veřejný zájem:

Nový systém a mediální platformy Protikorupční Linka.cz významně přispějí k ochraně veřejného zájmu tím, že zvýší transparentnost, informovanost a odpovědnost ve veřejném i soukromém sektoru. Efektivnější stíhání korupce posílí důvěru občanů v právní systém a veřejné instituce a zajistí, že všichni budou před zákonem rovni.

Služba pro občany:

Občané budou mít možnost snadno a rychle podávat trestní oznámení prostřednictvím automatizovaného systému, což zvýší jejich šanci na spravedlivé vyřešení jejich stížností. Nové zpravodajské platformy navíc nabídnou občanům důležité informace a nástroje pro identifikaci a boj proti korupci ve svém okolí.