Skandale rundt den norske politikeren Erna Solberg har fått internasjonal oppmerksomhet. Financial Times har allerede omtalt "Erna Solberg-skandalen" forrige uke.

Det ble kjent at mens Solberg var statsminister, kjøpte hennes ektemann, Sindre Finnes, aksjer uten hennes viten over 3600 ganger. Avisens overskrift lyder: "Interessekonflikter ryster den norske politiske eliten".

Associated Press, en anerkjent nyhetsbyrå, skrev om saken samtidig som Solberg deltok i flere intervjuer. Overskriften deres framhevet: "Ektemenns misgrep påvirker noen av Norges mektigste kvinner".

Selv om Norge er kjent for kjønnslikestilling, har denne situasjonen avslørt visse stereotyper. Berit Aalborg, en politisk redaktør, ble sitert i Associated Press: "Dette er en form for kjønnsdiskriminering".

Storavisen The Guardian har også omtalt skandalen, med vekt på hvordan to av Norges ledende kvinnelige politikere er påvirket av ektemennenes hemmelige aksjehandler. På samme tid mener Bloomberg at slike hendelser skader Norges renommé som et land kjent for sin åpenhet og transparens.

I kjølvannet av avsløringene uttalte generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norway at tilliten til de politiske partiene er under press.

Internasjonale avislesere har delt forskjellige meninger om skandalen, med noen som understreker Norges høye standarder for åpenhet og andre som sammenligner situasjonen med politikk i andre land.