V rámci hlavního líčení případu 45 T 10/2019, který se zabývá podezřelými transakcemi s nemovitostmi v Praze, bylo vyneseno několik důležitých verdiktů. Tento rozsudek odhaluje komplexní pozadí obchodů s nemovitostmi a přibližuje roli klíčových hráčů, včetně JUDr. Jana Šafry.

Role JUDr. Jana Šafry

JUDr. Jan Šafra sehrál v tomto případu významnou roli a byl zapojen do několika důležitých oblastí:

 1. Statutární orgán RANDWICK Trade

  • Šafra zůstal ve funkci statutárního orgánu společnosti RANDWICK Trade i po převodu akcií na společnosti CERTONIA TRADING LIMITED a VARVADI LIMITED. Tento krok byl vyžadován zástupci FINEPu, kteří chtěli, aby Šafra vstoupil do kupní smlouvy mezi VARVADI a FINEPem s omezeným typem ručení.
 2. Strategická rozhodnutí a komunikace

  • Šafra rozhodoval o tom, jaké závazky budou na jednotlivé společnosti fakturovány a určoval výši odměn pro sebe a další zúčastněné osoby.
  • Komunikoval s Mgr. Davidem Michalem o požadavcích na osobní ručení a vstup dalších společností do transakce.
 3. Prodej pozemků v Hodkovičkách

  • Sehrál klíčovou roli při nákupu a následném prodeji pozemků v Hodkovičkách. Kupní smlouva na pozemky byla podepsána Ing. Zdeňkem Č. a JUDr. Janem Šafrou. Pozemky byly následně prodány společnosti FINEP Modřany a.s.
 4. Fakturování a vyplácení provizí

  • Šafra byl zodpovědný za fakturování a vyplácení provizí. Osobně fakturoval za poskytnutí právních služeb, přičemž faktury byly vystaveny na SINDONA Consult, která byla nákladovou firmou, do níž se fakturovaly náklady od všech subdodavatelů a následně přefakturovaly do RANDWICKU.
 5. Další transakce a podezření

  • Prostorové odposlechy naznačily podezření z obdobné "daňové optimalizace" při prodeji pozemků na Proseku a v Uhříněvsi, stejně jako v dalších restitučních případech. Společnost MERNHORN Trade SE, kde byl Šafra předsedou představenstva, byla rovněž zapojena do nákupu pozemků v Uhříněvsi, což vyvolává otázky ohledně zákonnosti těchto transakcí.
 6. Detailní případ z 17.6.2015

  • V odpoledních hodinách dne 17.6.2015 vstoupila do kanceláře za obžalovaným žena a požádala ho o podpis několika dokumentů. Tento případ ukazuje, jak hluboko byl Šafra zapojen do operací a administrativních úkonů, které byly součástí širší strategie.
JUDr. Jan Šafra sehrál zásadní roli ve složitých transakcích s nemovitostmi, které zahrnovaly nejen právní poradenství, ale také strategické rozhodování a řízení klíčových jednání. Jeho činnost a rozhodnutí měly významný dopad na průběh a výsledek těchto transakcí, což podtrhuje jeho vliv v těchto případech.

Vazby a role v případu 45 T 10/2019

 1. JUDr. Jan Šafra

  • Statutární orgán RANDWICK Trade
  • Poskytoval záruky za to, že závazky evidované v účetnictví odpovídají reálnému stavu a že společnost nebyla jinak zatížena.
 2. Strategická rozhodnutí a komunikace

  • Rozhodoval o tom, jaké závazky budou na jednotlivé společnosti fakturovány a určoval výši odměn pro sebe a další zúčastněné.
  • Komunikoval s Mgr. Davidem Michalem o požadavcích na osobní ručení a vstup dalších společností do transakce.
 3. Prodej pozemků v Hodkovičkách

  • Sehrál důležitou roli při nákupu a následném prodeji pozemků v Hodkovičkách. Kupní smlouva na pozemky byla podepsána Ing. Zdeňkem Č. a JUDr. Janem Šafrou.
  • CERTONIA TRADING LIMITED si dohodla, že koupí pozemky v Hodkovičkách, a k tomu použije RANDWICK Trade. Po uplatnění opce na akcie RANDWICKU došlo k prodeji společnosti VARVADI, která následně prodala akcie FINEP Modřany.
 4. Fakturování a vyplácení provizí

  • Osobně fakturoval za poskytnutí právních služeb, přičemž faktury byly vystaveny na SINDONA Consult, která byla nákladovou firmou, do níž se fakturovaly náklady od všech subdodavatelů a následně přefakturovaly do RANDWICKU.
 5. Další transakce a podezření

  • Prostorové odposlechy naznačily podezření z obdobné "daňové optimalizace" při prodeji pozemků na Proseku a v Uhříněvsi, stejně jako v dalších restitučních případech.
  • Společnost MERNHORN Trade SE, kde byl Šafra předsedou představenstva, byla rovněž zapojena do nákupu pozemků v Uhříněvsi, což vyvolává otázky ohledně zákonnosti těchto transakcí.
Další hlavní aktéři

 1. Mgr. Bc. David Michal

  • Odsouzen za svou účast na podvodných aktivitách souvisejících s prodejem pozemků a dalšími nezákonnými činnostmi.
  • Spolupracoval s JUDr. Janem Šafrou a Jiřím P. na různých transakcích a právních úkonech.
 2. Mgr. Ferdinand Überall

  • Figuroval jako finální vlastník společnosti VARVADI a byl odsouzen za svou roli ve finančních machinacích a podvodech.
 3. Jiří P.

  • Aktivně spolupracoval s JUDr. Janem Šafrou a Mgr. Bc. Davidem Michalem na různých transakcích.
  • Podílel se na fakturování a vyplácení provizí v rámci těchto transakcí.
Zapojené společnosti

 1. RANDWICK Trade SE

  • Společnost řízená JUDr. Janem Šafrou, používaná pro různé transakce s nemovitostmi, včetně prodeje pozemků v Hodkovičkách a Uhříněvsi.
 2. CERTONIA TRADING LIMITED

  • Společnost, která měla opční právo na akcie RANDWICKU a byla zapojena do nákupu a prodeje pozemků.
 3. VARVADI LIMITED

  • Společnost zapojená do transakcí s pozemky, přičemž Mgr. Ferdinand Überall figuroval jako její finální vlastník.
 4. MERNHORN Trade SE

  • Společnost, kde byl JUDr. Jan Šafra předsedou představenstva a která byla zapojena do nákupu pozemků v Uhříněvsi.