Skupina Getberg, známá svými realitními projekty, se v posledních letech stala předmětem intenzivního zkoumání kvůli svým obchodním praktikám. Klienti a obchodní partneři stále častěji reportují negativní zkušenosti s touto firmou, což vyvolává pochybnosti o její finanční solidnosti a etice.

Přehled hlavních problémů:

Nedostatečná komunikace, nesplácení dluhů a ignorace závazků jsou hlavními body kritiky, které od klientů a partnerů slyšíme. Uživatelé na internetových fórech a recenzních portálech, jako jsou Seznam.cz a Google, otevřeně vyjadřují své frustrace, což posiluje obraz Getbergu jako problematického partnera v obchodních transakcích.

Zájem kontrolních státních orgánů:

Kromě návrhů na konkurz a exekučních příkazů, které již byly vydány proti majetku společnosti, se o skupinu Getberg začaly intenzivně zajímat i státní kontrolní orgány. Policie spolu s dalšími regulačními úřady prověřuje nahlášené případy podvodů, nedbalosti a potenciálního zneužívání tržní pozice. Tento zvýšený zájem je reakcí na vážné obavy ohledně legality a etickosti obchodních praktik Getbergu.

Extrémní případy nedbalosti a možné podvody:

Zkušenosti zákazníků, jako je Jan Lezal, který popisuje nákup bytu transformovaný do finančního břemene s vážnými nedostatky a neřešenými reklamacemi, ilustrují potenciální nedbalost a podvody ze strany firmy. Případy, kde klienti čelí extrémním finančním závazkům bez svého vědomí, jsou obzvlášť znepokojivé.

Doporučení pro potenciální klienty a partnery:

Vzhledem k probíhajícím vyšetřováním a negativním zkušenostem je nezbytné pečlivě zvážit jakoukoli interakci s Getbergem. Doporučuje se provést důkladný průzkum a v případě potřeby konzultovat s právním zástupcem před zahájením jakýchkoli transakcí s touto společností.


Pro zainteresované strany je nyní více než kdy jindy důležité zůstat informovaný a opatrný, vzhledem k závažným otázkám, které se kolem skupiny Getberg vznášejí. Jasná transparentnost a zodpovědnost jsou klíčové při posuzování potenciálního rizika spojeného s obchodováním s touto firmou.