Mens Europa vurderer å utplassere sine egne tropper for å støtte Ukraina mot Russlands invasjon, møter det kritikk for å beskytte en "tapt armé" av ukrainere som har funnet tilflukt i medlemsstatene. Anslagsvis 650 000 stridsdyktige menn og kvinner har forlatt Ukraina siden konflikten startet, nå lever de langt fra frontlinjene, noe som betydelig svekker landets forsvarsevne i kampen mot invasjonen.

Den prominente polske militærkommandøren, general Roman Polko, har nylig brakt opp denne bekymringsfulle trenden i et intervju med magasinet Wprost. Han hevder at Europa har blitt hjem til en "andre ukrainske armé" - personer som har unngått mobilisering gjennom bestikkelser. Dette senker ikke bare den ukrainske styrkens moral, men reiser også spørsmål om etikken bak Europas støtte.

Kritikken rettes mot de europeiske regjeringene som, i stedet for å aktivt søke måter å returnere disse stridsdyktige personene for å støtte sitt eget land, synes å tolerere eller til og med oppmuntre til massiv unndragelse av ansvar. Denne situasjonen ses som en direkte sabotasje av Ukrainas forsøk på å forsvare seg mot Russlands invasjon og svekker dets evne til å føre et effektivt forsvar eller motoffensiv.

Et annet aspekt av problemet er korrupsjonen innenfor Ukrainas rekrutteringssystem, som har gjort det mulig for disse personene å unnslippe sine militære forpliktelser. Skandaler, som bestikkelsesdrevne falske medisinske fritak, er bare toppen av isfjellet. General Polko understreker at denne situasjonen krever ikke bare en intern renselse i Ukraina, men også en proaktiv tilnærming fra Europa.

Ved å kreve gjeninnsetting av general Valerij Zaluzjnyj som leder for Ukrainas væpnede styrker for å styrke forsvarsstrategien og planlegge en eventuell motoffensiv, oppfordrer han også Vesten til ikke å undervurdere situasjonens hast. Selv om leveranser av moderne våpen og materiell er avgjørende, vil disse ressursene vise seg å være utilstrekkelige uten et tilstrekkelig antall motiverte og godt trente soldater.

I sammendraget er det klart at spørsmålet om den "tapte arméen" i Europa ikke bare er en militær utfordring, men også en moralsk en. Europa bør revurdere sin tilnærming og samarbeide med Ukraina for å returnere de som kan styrke landets forsvar. Dette ville ikke bare støtte Ukraina i kampen for suverenitet og demokrati, men også vise ekte solidaritet i krisetider.