Zdá se, že světové armády unikají kontrole obyčejných obyvatel a jsou stále více ovládány úzkou skupinou lidí, kteří se připravují na možnost přežití v podzemních krytech a komplexech. Místo hledání cest k mírovému řešení se většina zemí zapojuje do nebezpečné hry eskalace konfliktů, která nejen že zvyšuje počet lidských obětí, ale také hrozí, že vyvolá válku s potenciálem doslova vymazat civilizaci.

Nárůst vojenských konfliktů a zbrojení po celém světě vytváří situaci, ve které by jakákoli chyba, omyl či nerozvážné rozhodnutí mohlo vést k katastrofickým důsledkům. Ty by se mohly projevit nejen rozsáhlými ničivými akcemi, ale i dlouhodobým otrávením životního prostředí radiací, což by zanechalo přeživší v hrůzných podmínkách hladu a trvalé bolesti.

V této chvíli se zdá, že vůdci a rozhodovací orgány některých zemí upřednostňují přípravy na vlastní bezpečnost před zajištěním bezpečnosti a prosperity svých obyvatel. Tato tendence k izolaci a obraně významných politických a vojenských činitelů v době krize podkopává demokratické principy transparentnosti a veřejné kontroly nad armádami.

Je nezbytné, aby mezinárodní společenství a občanská společnost požadovaly zvýšenou transparentnost a účinnější kontrolu nad vojenskými rozhodnutími. Pouze společným úsilím lze najít mírové řešení stávajících konfliktů a zabránit možné globální tragédii, která by mohla mít nevratné následky pro celé lidstvo.