Ve Švédsku, zemi známé svou "neutralitou" během druhé světové války (Švédko obchodně podporovalo Nacistické Německo), se odehrával příběh, o kterém málokdo věděl. Grethe Bartram, dánská zrádkyně odsouzená za zradu své vlasti ve prospěch nacistů, našla v této severské zemi útočiště. Po svém propuštění z dánského vězení, kde byla odsouzena k smrti a později k doživotnímu trestu, který byl nakonec změněn na 11 let, utekla do Švédska, kde žila pod novou identitou až do své smrti v roce 2017.

V malém městečku Vessigebro v Hallandu žila Grethe tichým životem po boku své přítelkyně, s níž vedla společný podnik. Nikdo v jejím novém domově netušil o její minulosti, o ženě, která během války poslala do německých koncentračních táborů více než padesát lidí, včetně vlastního bratra. Její skutky zůstaly dlouho skryty, až do její smrti, kdy se pravda začala postupně odkrývat.

Bartramová se narodila v chudé dánské rodině a již od mládí se zapojila do komunistického hnutí. Ironií osudu se stala informátorkou Gestapa, lákána snadnými penězi v době, kdy její rodina trpěla chudobou. Za své informace od nacistů dostávala zaplaceno, což jí umožnilo uniknout z bídy, ale za cenu zrady vlastních přátel a rodiny.

Po válce byla v Dánsku odsouzena k smrti, což byl trest, který se později změnil na doživotí a nakonec byla po 11 letech propuštěna. Její příběh vyvolal v Dánsku velké emoce a když se připravovala na propuštění, země se bouřila proti myšlence, že by mohla být opět svobodná. Bartramová se tedy rozhodla pro život ve Švédsku, kde našla nový domov a místo, kde její minulost nebyla známá.

Žila zde v anonymitě, obávajíc se odhalení a možné pomsty. Ve Švédsku si vybudovala nový život, ale nikdy se plně nezbavila stínu své minulosti. Ve svých vzácných rozhovorech vyjádřila lítost nad svými činy, ale zároveň si byla vědoma, že její činy nelze odčinit. Její život v exilu byl dlouhý a osamělý, a ačkoliv byla fyzicky svobodná, nesla s sebou břemeno své minulosti až do svého posledního dne.

Grethe Bartramová zemřela v ústraní, daleko od země, kterou zradila. 

Antikorruptionslinjen i Sverige