About the Anti-Corruption Hotline

Linja kontra l-Korruzzjoni | Anti-Corruption Hotline of Malta

Arma Rivoluzzjonarja fil-Gwerra kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità!

Linja kontra l-Korruzzjoni ta' Malta mhux sempliċiment hotline ieħor. Hija l-gwardjan personali tiegħek ta' ġustizzja, strument avvanzat li se jibdel il-mod kif naraw il-lotta kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità.

Għaliex Aħna N-Nru 1?
Is-sistema sofiżtikata tagħna tgaranti mhux biss l-anonimità, iżda wkoll risponsa rapidiżżima. Ma tħallux lok għall-isterjaż — ir-rapporti tiegħek huma l-priorità tagħna.

Ingħaqdu Magħna u Xehdu l-Eroj tal-Lum!
Tniżżilx l-forza ta' kolloborazzjoni. Il-linja tagħna hija stretti knitta mal-media, mal-għaqdiet mhux governattivi u l-awtoritajiet legali. Aħna qed nikkomunikaw mal-min jista' u jixtieq jibdel id-dinja.

Mhux Biss Korruzzjoni - Flimkien Niftħu Kwalunkwe Reat
Minn frodi żgħar għal kazi kbir ta' korruzzjoni — jekk hi kwestjoni ta' reat, aħna attenti.

Linja kontra l-Korruzzjoni ta' Malta hija strument indispensabbli li jagħtik mod effettiv u anonimu biex tirrapporta l-korruzzjoni u reati oħra. Hija piattaforma unika b’interfaċċja sempliċi u faċli biex tintuża, li ta' fungixxi bħala pont bejn iċ-ċittadini, il-media, l-għaqdiet mhux governattivi u l-awtoritajiet tal-istat kompetenti fit-tfittxija penali.

Flimkien Niġbru Futur Aktar Sigur
L-impenju tiegħek jista' jagħmel differenza. Ingħaqdu magħna fil-missjoni kondiviża tagħna li toħloq soċjetà trasparenti u sigura.


Revolutionary Weapon in the Fight Against Corruption and Crime!


The Anti-Corruption Hotline of Malta is not just another hotline. It's your personal guardian of justice, an advanced tool that will change the way we view the fight against corruption and criminal activities.


Why Are We Number One?
Our sophisticated system guarantees not only anonymity but also a lightning-fast response. We leave no room for unnecessary delays—your reports are our priority.


Join Forces with Us and Meet Today’s Heroes!
Do not underestimate the power of collaboration. Our hotline is tightly connected with the press, non-governmental organizations, and legal authorities. We are in touch with those who can and want to change the world.


Not Just Corruption - Together We Uncover Any Crime
From small frauds to large corruption cases—if it's a matter of a criminal offense, we are on guard.


The Anti-Corruption Hotline of Malta is an indispensable tool that provides you with an effective and anonymous way to report corruption and other criminal activities. It's a unique platform with a simple and user-friendly interface, serving as a connecting bridge between citizens, the press, non-governmental organizations, and state authorities active in criminal proceedings.


Together We Build a Safer Future
Your engagement can make a difference. Join us in our joint mission to create a transparent and safe society.